De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

Harsha,%20n.s.,sensual,%202007%20photo%20clinckx 7 (c)image: M HKA
Sensual, 2007
Installatie

N S Harsha maakt grootschalige geschilderde installaties die betrekking hebben op de kwestie van de liberalisering in de agrarische sector in India en de moeilijkheden die boeren hebben moeten meemaken als gevolg daarvan.

De installatie Sensual weerspiegelt de kloof tussen platteland en stad. Ze inspireert zich, net als veel werken van N.S. Harsha, op de beeldtaal van de traditionele Zuid-Aziatische miniatuurschilderkunst, en ontwikkelt die tot een ruimtelijke praktijk. We zien een schilderij van een zakenman-achtige persoon, plat op de grond gelegd, met daarop traditionele houten landbouwwerktuigen. Aan de muur hangt een schilderij van een vallend hoofd. Harsha heeft verschillende kunstwerken gemaakt die de liberalisering van de landbouwsector in India aankaarten en de moeilijkheden die boeren en plattelandsgemeenschappen daardoor hebben ondervonden. Met name de adoptie van monoculturele landbouwtechnieken en de verkoop van genetisch gemodificeerde zaden door multinationals hebben – in tegenstelling tot de zogenaamde groene revolutie (1960-1980) – geleid tot oplopende schulden en massale zelfmoorden onder de boeren. Deze evolutie heeft ook geleid tot de vernietiging van het traditionele gemeenschapsleven en het uitwissen van lokale landbouwkennis.